Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Var tredje grabb lämnar kommunal grundskola utan godkänt i ett eller flera ämnen

28 september 2017

32,9 procent av pojkarna som lämnar kommunala grundskolor har inte nått kunskapsmålen i ett, flera eller alla ämnen. Det är

Ett minst sagt trumpet agerande

14 februari 2017

Det är intressant hur stor energi som s-företrädare lägger på friskolor. Det senaste exemplet är (s)-kommunalrådet Schönström i Malmö, i