– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men i den allt mer upphettade debatten florerar många felaktiga uppfattningar om friskolor, varför sammanställningen av fakta om hur det faktiskt ser ut i friskolor är så viktig. Vi hoppas att vi med Fakta om friskolor kan bidra till en saklig debatt, ökad kunskap och till att friskolor får en korrekt behandling säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Var femte elev går i en fristående förskola eller skola

Drygt 400 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är var femte av 2 miljoner barn och elever.

Det finns drygt 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 26 procent av knappt 16 000 förskolor och skolor.

Av de huvudmän som driver fristående förskola, grund- och gymnasieskola har 97 procent endast en eller två enheter.

– Sju av tio av grund- och gymnasieskolorna drivs som aktiebolag och där går 78 procent av eleverna. Regeringens politik gentemot aktiebolag riktar sig alltså mot nästan 900 skolor och drygt 216 000 elever, konstaterar Ulla Hamilton

Vem som helst får inte starta friskola

Skolinspektionen gör en noggrann kontroll av kompetensen hos friskolornas ägare och ledning inom skollagstiftning och arbetsrätt. Enskilda personer i styrelsen granskas via belastningsregister, hos skattemyndigheten och kronofogden.

Vid prövning måste även huvudmannen visa att skolan har en långsiktigt hållbar ekonomi, dvs kommer ha tillräckligt många elever för att skolpengen ska täcka kostnader för lärare, övrig personal, lokaler, undervisningsmaterial, elevhälsa med mera. Genomsnittligt överskott för en friskola är 3,5 procent. För att driva en verksamhet med så små marginaler behöver du vara proffs. En friskola kan inte gå med förlust.

Skolinspektionen kan när som helst göra en tillsyn och kontrollera att allt stämmer.

Var femte anställd inom skolan jobbar i en friskola

Dryga 430 000 personer arbetar i den svenska skolan, av dem arbetar knappt 81 000 i en friskola. Jämfört med lärare i kommunala skolor ser friskolelärare större möjligheter att påverka sina arbetsuppgifter. Friskolelärare är även mer nöjda med ledarskap och återkoppling från ledning och rektor, samt rekommenderar i större utsträckning andra att söka jobb i sin organisation.

Det här är ett axplock av innehållet i Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund. Du hittar mer om skolor, elever, personal, kunskapsresultat, nöjdhet och ekonomi i hela Fakta om friskolor.