Branschen skadas allvarligt när företrädare inte sköter sig

03 juli 2023

Under måndagen har Skolinspektionen kommit med tre allvarliga beslut som berör Thorengruppen AB. Det handlar om att Skolinspektionen beslutat sig

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter

Debatt: Kommunpolitiker är också skolhuvudmän

09 juni 2023

När vi gjorde en sammanställning av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar visade det sig att det finns 113 kommunala grundskolor där över 30

Hamilton: Fel fokus i skoldebatten

23 maj 2023

I en ny rapport har Friskolornas riksförbund sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar avseende bland annat huvudmannens analys av studieresultat och trygghet. Bara en av

Debatt: Östersund håller inte hög skolkvalitet

23 maj 2023

Med anledning av rapporten Skolinspektionens kvalitetsgranskning från Friskolornas riksförbund skriver Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund, en debattartikel i Östersunds-Posten

Debatt: Bara 1/10 skolhuvudmän håller hög kvalitet

23 maj 2023 En färsk rapport från Friskolornas riksförbund, där vi sammanställt Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, och där det visar sig att bara drygt en av tio kommunala skolhuvudmän bland dem som myndigheten granskat, håller