Andel och antal elever i grundskolans år 9 som går i en fristående skola