Skillnader i behörighet mellan kommunala respektive fristående skolor