Andel elever med utländsk bakgrund

Andelen elever i grundskolans år 9 som har utländsk bakgrund har ökat kraftigt på relativt kort tid. Nästan hela ökningen beror på att andelen elever födda utanför Sverige ökat från 9,8 procentenheter läsåret 2011/12 till 15 procentenheter läsåret 2019/20, medan andelen elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige är i stort oförändrad. Störst är ökningen bland de elever som invandrat efter skolstart, deras andel har ökat från 6,5 procent till 10,2 procent. Särskilt stor är förändringen av andelen nyinvandrade elever (elever som varit mindre än 4 år i Sverige) – den gruppen har ökat från 2,7 procent läsåret 2011/12 till 4,6 procent idag.