22 oktober 2020

Andelen elever i grundskolans år 9 som har utländsk bakgrund har ökat kraftigt på relativt kort tid. Nästan hela ökningen beror på att andelen elever födda utanför Sverige ökat från 9,8 procentenheter läsåret 2011/12 till 15 procentenheter läsåret 2019/20, medan andelen elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige är i stort oförändrad. Störst är ökningen bland de elever som invandrat efter skolstart, deras andel har ökat från 6,5 procent till 10,2 procent. Särskilt stor är förändringen av andelen nyinvandrade elever (elever som varit mindre än 4 år i Sverige) – den gruppen har ökat från 2,7 procent läsåret 2011/12 till 4,6 procent idag.

Nya lagar och regler från halvårsskiftet 2024

19 juni 2024

I sommar och till hösten börjar några nya lagar och regler att gälla. På Skolverkets webb finns samlad information om

Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret

17 juni 2024

Friskolornas riksförbunds yttrande över promemorian Utökad kontroll av uppgifter i belastningsregistret U2024/01028 Ladda ned hela remissvaret Remissvar FR_pm Utökad kontroll

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Informationsträffar Almega

13 juni 2024

Den 13 juni höll vi tre webbinarier för de medlemmar som vill veta mer om vad ett medlemskap i Almega