Lotta Krus om högskolerapport: Känns fel för våra lärare att höra att de fuskar

04 april 2024

Lotta Krus, chef för grundskolesegmentet på friskolekoncernen AcadeMedia, har jobbat länge med likvärdig betygsättning på koncernnivå. Hon tycker att det

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Så pratar du betyg med ditt barn

02 juni 2023

Skolavslutningen står för dörren. Och med den – de ofta ganska jobbiga samtalen om betyg.  Oavsett om ditt barn kommer

Att få betyg för första gången

31 maj 2023 Arman, 11, går i årskurs 4 på Futuraskolan i Stockholm. I år får han för första gången betyg.  – Det är lite stressigt för nu måste jag få bra betyg,

”Behöver inte motivera barn att lära”

31 maj 2023 Skolavslutning och slutbetygen nalkas. Vid middagsbord runt om i Sverige kommer föräldrar att ställas inför ett av de jobbigare samtal man behöver ha med sina barn. Ska man bekräfta sina

Tillsammans för en bättre skola

23 februari 2023 Under 2023, från den 24 februari fram till årsskiftet, kommer Friskolornas riksförbund belysa några av de utmaningar svensk skola står inför, lyfta forskning och goda exempel på hur skolor har

Betygen har alltid varit orättvisa, men det kan bli bättre!

08 december 2022   I tisdags höll vi i ett frukostseminarium om betygssystemet. Vi har länge sagt att betygssystemet måste kvalitetssäkras för att komma till rätta med glädjebetyg. Framför allt behöver vi tydliggöra

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022 Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte finns någon faktor som är lika viktig för att det