Vård­företagarna har rätt – lägg ner Reepaluutredningen

Den bygger på helt felaktiga ingångsvärden, som tex påståendet att kvalitet och vinst är oförenligt.

Kollegan på Vårdföretagarna Håkan Tenelius skriver idag i SvD om att den sk Reepalu-utredningen borde läggas ner. Jag kan inte annat än hålla med. Jag har skrivit om detta tidigare. Den bygger på helt felaktiga ingångsvärden, som tex påståendet att kvalitet och vinst är oförenligt. Ett minst sagt anmärkningsvärt påstående som varje finansminister med ekonomikunskaper borde få rodnande kinderna över att hävda. Det finns även en hel del konstiga påståenden om bemanning. Alla som är något så när insatta inser att det inte bara är antalet som spelar roll utan också VAD dessa personer gör och HUR arbetet organiseras. Vårdföretagarna framhåller i sin artikel att nya uppgifter från Socialstyrelsen visar att när upphandlingen fokuserar på kvalité istället för pris är bemanningen marginellt lägre hos privata vårdgivare (ca 3%), men samtidigt har då de privata äldreboendena 30 procent fler sjuksköterskor i sin personal.

Detta om vården. Men Reepaluutredningen har ju också sitt uppdrag på skolområdet. Även där har det tydliggjort att utredningsuppdraget grundas på felaktiga ingångsvärden. Svenskt Näringsliv visade nyligen att regeringens utgångspunkt att skolvalet försämrat likvärdigheten i skolan inte överensstämma med verkligheten och Skolverket, som tidigare drivit denna tes, har backat i frågan.

Trots detta kan vi konstatera att bl a  lärarfacken, tillsammans med LO, framhärdar i att tala om att likvärdigheten har försämrats. Men då har de en egen definition av begreppet likvärdighet, inte den definitionen som Skollagen bygger på.

 

Författare

Prenumerera på bloggen