Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Stockholm stads s,mp,v och fi majoritet är uppenbarligen inte medveten om att den måste ta hänsyn till denna lagstiftning i sitt beslut.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat inrätta en kompetensfond för medarbetares kompetensutveckling. Fonden uppgår till 200 Mkr. Av beslutet framgår att tanken är att bl a medarbetare i stadens skolor ska få ta del av dessa medel. Dessvärre verkar stadens majoritet inte medveten om att det finns lagstiftning på skolområdet som påverkar ett beslut som detta.
Skolpengens nivå i en kommun baseras på kommunens skolbudget. Det innebär att kommunens kostnader för skolverksamheten ligger till grund för skolpengen. Stockholm stads s,mp,v och fi majoritet är uppenbarligen inte medveten om att den måste ta hänsyn till denna lagstiftning i sitt beslut.

Detta innebär att det är viktigt för alla friskolor att nu granska så att de faktiska satsningar som skolmedarbetare får ta del av via Stockholms kompetensfond också ligger till grund för beräkning av skolpengen. Det rimliga vore att Stockholms politiska majoritet tydligt visar att de avser att följa lagen, att kompetenssatsningen som omfattar stadens skolor också ska ligga till grund för skolpengens beräkning. Genom att göra detta visar majoriteten att de värnar rättvisa och likvärdighet för alla elever, oavsett om de väljer en kommunal eller fristående skola.
/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var