Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Stockholm stads s,mp,v och fi majoritet är uppenbarligen inte medveten om att den måste ta hänsyn till denna lagstiftning i sitt beslut.

Stockholms kommunfullmäktige har beslutat inrätta en kompetensfond för medarbetares kompetensutveckling. Fonden uppgår till 200 Mkr. Av beslutet framgår att tanken är att bl a medarbetare i stadens skolor ska få ta del av dessa medel. Dessvärre verkar stadens majoritet inte medveten om att det finns lagstiftning på skolområdet som påverkar ett beslut som detta.
Skolpengens nivå i en kommun baseras på kommunens skolbudget. Det innebär att kommunens kostnader för skolverksamheten ligger till grund för skolpengen. Stockholm stads s,mp,v och fi majoritet är uppenbarligen inte medveten om att den måste ta hänsyn till denna lagstiftning i sitt beslut.

Detta innebär att det är viktigt för alla friskolor att nu granska så att de faktiska satsningar som skolmedarbetare får ta del av via Stockholms kompetensfond också ligger till grund för beräkning av skolpengen. Det rimliga vore att Stockholms politiska majoritet tydligt visar att de avser att följa lagen, att kompetenssatsningen som omfattar stadens skolor också ska ligga till grund för skolpengens beräkning. Genom att göra detta visar majoriteten att de värnar rättvisa och likvärdighet för alla elever, oavsett om de väljer en kommunal eller fristående skola.
/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de