Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Kringlaskolans rektor Sirkka Persson om en likvärdig skola

16 augusti 2019

Lyssna på vår intervju med Kringlaskolans rektor Sirkka Persson. Hon menar att skolan inte har ett elevunderlag utan att Kringlaskolan

Vad betyder egentligen segregation och likvärdighet?

12 augusti 2019

Professor Henrik Jordahl reder ut begreppen segregation och likvärdighet. En intervju efter Friskolornas riksförbunds seminarium på samma tema under Almedalsveckan

Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola

08 juli 2019

Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

10 april 2019

Är då brist på likvärdighet i svensk grundskola ett stort problem? Enligt de mått vi använt kan man knappast hävda

Dölj inte de goda exemplen Skolinspektionen

18 mars 2019 Tänk om vi hade ägnat all den kraft och energi som gick åt under förra mandatperioden åt vinstfrågan till att i stället fokusera på att få ordning på ledarskapet i

Lika för alla?

22 februari 2019 Den vanligaste tolkningen av likvärdighet utgår från sambandet mellan social bakgrund och skolresultaten. En tolkning som leder fel eftersom den betonar utfallet av arbetet i skolan snarare än lärares och

Skolkommissionens och regeringens förhoppningar – var finns den vetenskapliga grunden?

26 september 2018 Men visst vore det bra om tex någon forskare skulle tycka att det är intressant att ta reda på om det som Skolkommissionen och regeringen tror fungerar också faktiskt gör

Remissvar: Bättre skydd mot diskriminering (SOU 2016:87)

18 september 2017 Friskolornas riksförbund tillstyrker bland annat förslagen om att samordna tillsyn över bestämmelserna om diskriminering och annan kränkande behandling i skolan till Skolinspektionen. Förbundet avstyrker förslaget om att diskrimineringsersättning ska gälla

Lika chanser till plats på friskola

06 september 2017 Populära friskolor har utvecklat nya kösystem för att alla ska ha chans att komma in på skolan, även barn födda sent på året. Skolverket tycker det är bra och avstyrker