Fjärrundervisning till folket!

29 februari 2016

Det är märkligt hur svårt det är för oss i Sverige att nyttja teknikens möjligheter. Redan regeringen Bildt satte i

Digitaliseringen skapar nya möjligheter i skolan runt om i världen, men vad händer i Sverige?

23 november 2015

Watson är bara ett exempel på vilka möjligheter som tekniken öppnar för att bistå lärarna när det gäller att mäta

Kvalitetssäkra hanteringen av nationella prov

19 november 2015

Nationella prov och rättningen av desamma är en het skolfråga. För egen del kan jag inte begripa varför vi inte