Hallå lärarfacken och LO – uppmuntra de friskolehuvudmän som har långa köer att starta fler skolor

När det är bostadsbrist inser alla att lösningen är bygg fler bostäder. När det är brist på friskoleplatser borde alla vara överens om att det är fler friskoleplatser som är lösningen på problemet.

Friskolornas riksförbund har under det senaste året pläderat för att fler kommuner borde införa ett aktivt skolval. Nacka, Botkyrka, Sollentuna och Täby har det idag. Vi vet att frågan har väckts i flera kommuner runt om i landet. Det är nämligen många som inte känner till att de kan välja skola. Med ett aktivt skolval så kommer den kunskapen med på köpet.

I DN kan vi idag läsa att LO, LR och Lärarförbundet menar att friskolor har ökat segregationen. Den som är det minst insatt i frågan vet att boendesegregationen är den största boven i detta sammanhang.

Intressant är dock att författarna talar om ett aktivt skolval. Det är ett nytt tonläge. Kan det innebära att vi äntligen kan komma bort från helikopterperspektivet i den svenska skoldebatten med fokus på normalfördelningskurvan i en skolklass i stället för fokus på individen och individens möjlighet att välja den skola som passar hen bäst? För ska vi vända resultatutvecklingen så behövs ökat fokus på vilken förmåga som skolan har att höja den enskilde elevens kunskapsnivå. Det är förvånande att företrädare för lärarna lägger så stort fokus på elevernas bakgrund, är så lite intresserade av att framhålla vikten av att ha höga förväntningar på alla elever och att diskutera hur vi kan bli än bättre på att värdera och lyfta det resultat som skolan bidrar med i form av att höja elevernas kunskapsnivå.

Artikelförfattarna pläderar för att det ska tillsättas en utredning om antagning till skolor. Det behövs ingen utredning. Min uppmaning till er är följande:

  • Lägg kraften på att se till att fler kommuner inför ett aktivt skolval
  • Uppmuntra de friskolehuvudmän som har långa köer att starta fler skolor

När det är bostadsbrist inser alla att lösningen är bygg fler bostäder. När det är brist på friskoleplatser borde alla vara överens om att det är fler friskoleplatser som är lösningen på problemet.

/

 

Författare

Prenumerera på bloggen