12 februari 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Debatten om hur stora barngrupperna ska vara har pågått under många år. Det finns ingen entydig forskning som visar vad som är rätt.

Utbildningsdepartementet har haft en media-aktiv dag idag. Igår kom besked om snabbspår när det gäller nyanlända lärare och förskollärare. Det är ett välkommet besked att arbetsmarknadens parter har kommit överens på detta område. Nu hoppas vi att det blir en kvalitativ och smidig process så att alla de som har med en yrkesutbildning i bagaget kan få möjlighet att bidra med sin kompetens i landets skolor.

Idag har utbildningsminister Gustav Fridolin tagit emot ett delbetänkande av den sk utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad. Det handlar om ökade möjligheter för studiehandledning på modersmål. Friskolorna och SKL har påpekat för regeringen att möjligheterna för såväl fjärrundervisning och undervisning på entreprenad behöver utökas betydligt. Denna utredning är ett resultat av detta initiativ från oss. Men vi skulle gärna se att utredningen redan i sitt delbetänkande gick längre så att förslaget kan omfatta fler ämnen och utökade möjligheter för entreprenad.

Idag har det också presenterats sk riktmärken för barngrupper i förskolan. Skolverket har tagit fram detta på uppdrag av regeringen. Debatten om hur stora barngrupperna ska vara har pågått under många år. Det finns ingen entydig forskning som visar vad som är rätt. Detta är förmodligen skälet till att Skolverket skriver följande på sin hemsida: ”De nya riktmärkena bygger på en sammantagen bedömning utifrån tillgängliga studier och forskning. Forskningen kan inte ange en direkt siffra för hur stor en barngrupp bör vara. Däremot finns det stöd i forskningen för att det ska vara olika riktmärken för yngre och äldre barn och att riktmärken bör bestå av ett spann. ”

Det är uppenbart att Skolverket också har lyssnat på de fackliga företrädarna eftersom de skriver ”Studier visar att förskolepersonal i många fall upplever att barngrupperna är för stora och att det leder till att pedagogiken blir lidande.”

Riktmärkena är inte tvingande utan ska ses som ett stöd. Men det ska bli intressant att se om det blir så i verkligheten också. För det viktiga är ju, för såväl föräldrar som barn, att det är en bra kvalitet på verksamheten som helhet, oavsett gruppernas storlek.

/

 

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var