Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

05 mars 2018

Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som

Uppsala gör som många kommuner: man ser skolbarnen som ”sina” barn.

09 mars 2016

I kommunala skolor minskar andelen som når kunskapskraven, från 48 till 46 procent. I friskolor ökar andelen från 74 till

Alla huvudmän ska ha insikt, kunskap och kompetens

02 juni 2015

Det är kommunen som fastställer skolpengen och därmed också påverkar friskolornas ekonomiska förutsättningar.

Ställ samma krav på offentliga och privata ägare

23 februari 2015

Ställ samma krav på offentliga och privata ägare

Intressant rapport från LO om det fria skolvalet

13 februari 2015

"Borttagandet av skolvalet skulle ingalunda eliminera segregationen i skolan, då denna följer bostadssegregationen."

Ägarprövningsutredning som ger kommunalt veto

11 februari 2015 Idag presenterades den sk Ägarprövningsutredningen. Den tillsattes av Alliansregeringen och har nu lämnat sitt förslag. Om jag håller mig till skolområdet så innehåller förslaget en rejäl förändring när det gäller förutsättningarna