Alla kommuner borde ha aktivt skolval

Idag går över 300.000 elever i fristående skolor. Många av dem går i skolor de annars inte skulle ha en chans att komma in på, eftersom de bor i fel område. ”

Jag vill passa på att dela med mig av repliken från Sofia Larsen och Marcus Strömberg, AcadeMedias, på lärarfacken och LOs debattartikel i DN idag. Hon skriver bl a

Det fria skolvalet kan till och med motverka boendesegregationen. Elever som bor i områden med dåliga skolor kan välja bort dem och söka till en skola med högre kvalitet. Detta fria skolval är, tack vare att skolpengen följer med eleven när hen väljer en annan skola, inte beroende av hur tjock föräldrarnas plånbok är. Det är ett system vi ska vara stolta över, och värna om. Idag går över 300.000 elever i fristående skolor. Många av dem går i skolor de annars inte skulle ha en chans att komma in på, eftersom de bor i fel område. ” Läs resten här.

Ett aktivt skolval är ett viktigt steg för att alla ska få än bättre möjligheter att passa den skola som passar hen bäst. Idag finns det i fyra kommuner. Det borde finnas i alla.

/

Författare

Prenumerera på bloggen