Ledarskapet åter i fokus i Skolinspektionens rapport

14 december 2017

Men man kan ju inte trolla med knäna. Finns de inte så finns de inte. Detta är ingen kvick fix.

Våra farhågor om att utredningen om fjärr- och distansundervisning skulle tassa fram försiktigt visade sig vara befogade

30 maj 2017

Vad kan vara viktigare än att huvudmännen får legala möjligheter att erbjuda den bästa undervisningen utifrån individens behov och skolans

Skolan behöver fler lärare nu!

05 maj 2017

Kunskapsskolan har skolor med blandad socioekonomisk bakgrund och stor vana av att ge elever med vitt skilda behov en personligt

Världspremiär skapar nya möjligheter för digital undervisning

28 april 2016

Vi som var på plats vid seminariet i Kista Nods aula kunde konstatera att det fungerade utmärkt att teckentolka hela

Svensk skola måste lära av Facit – annars blir vi förbisprungna

08 april 2016

En invändning som ofta används när det gäller fjärrundervisning är att det inte passar alla elever. Och visst kan det

Fjärrundervisning till folket!

29 februari 2016 Det är märkligt hur svårt det är för oss i Sverige att nyttja teknikens möjligheter. Redan regeringen Bildt satte i början av 1990-talet till en IT-kommission vars uppgift var att

Öppna för fjärrundervisning och minska risken för utanförskap

08 juli 2015 Om regeringen öppnar för fjärrundervisning, till exempel som en försöksverksamhet, kan de skolor som har kompetensen sälja den till skolor som saknar den. Ett snabbt sätt att se till att

Välkommet beslut om fjärrundervisning på entreprenad

19 mars 2015 Men varför ska inte skolor med legitimerade eller behöriga lärare få nyttja fjärrundervisning? Varför förhindra skolor att använda teknikens möjligheter att ta in kompetens "per distans"?