Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Bra idé som ger en bra vinna-vinna lösning kan man tycka. Problemet är bara att det inte går att göra för friskolor.

Jag har tidigare skrivit om hur svårt det är att använda sig av fjärrundervisning för skolor. Här kommer ytterligare ett exempel på hur fyrkantigt regelverket är. I detta fall drabbar det bara friskolor eftersom kommunen räknas som en huvudman för alla kommunala skolor. 

I Malmö går nästan 45 procent av gymnasieeleverna i friskola. Friskolegymnasierna har bildat ett gymnasialt friskolenätverk. Nu har de kommit på att de vill samarbeta kring kurserna i moderna språk, dels för att det inte är ekonomiskt gångbart att starta kurser med endast ett fåtal elever och dels för att lärarbristen gör att det är svårt att hitta legitimerade lärare i den omfattning  som behövs. Deras tanke är att om skolorna anställer samma lärare, tex 1/3 var, så uppfylls kravet på att betygssättande lärare måste vara anställd på skolan som eleverna går på. Då skulle läraren kunna undervisa elever från ”sina” skolor samtidigt på en av skolorna.

Bra idé som ger en bra vinna-vinna lösning kan man tycka. Problemet är bara att det inte går att göra för friskolor. Idén faller på regelverket. Dels på  att det inte är tillåtet att lägga ut undervisningen på entreprenad och dels på att en grupp elever måste vara sammanhållen och bli undervisad av en och samma huvudman på sin egen skola. Men kommunen är ju en och samma huvudman så där kan man hitta smidiga lösningar. Förhoppningsvis kommer det att ske en ändring av lagstiftningen så att lösningar som denna kan vara möjliga. För när de nu förhindras göra detta så leder det till att elever inte får det val som de önskar sig och lösningarna blir onödigt dyra för skolorna. Ett lysande exempel på att lagstiftningen inte är i takt med verkligheten och ett ökat behov av flexibilitet.

/  

 

 

 

Friskolehuvudmän vill erbjuda plats till elever i stängd skola

03 december 2023

Beskedet från Skolinspektionen om att dra in tillståndet för Cordoba International Schools kom i veckan som en kalldusch för skolans

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den