Engelska skolan förklarar hur de, till skillnad från många andra skolor, får en hållbar ekonomi.

04 september 2019

Vi är stolta över att bidra till samhället genom att ge 26 000 elever, oavsett bakgrund, en utbildning av hög kvalitet.

Välkommen till skolan, hoppas du fått ditt val

20 augusti 2018

När Anna Ekström var generaldirektör för Skolverket ville hon veta vad Engelska skolan gör för att vara så framgångsrika. Idag

Talet om att Reepalus förslag syftar till att värna mångfalden är patetiskt

31 maj 2018

Bara svepande påståenden och misstänkliggörande av välfärdsföretagen från s,v och mp

Varför är friskolemotståndare inte intresserad av kunskap?

25 maj 2018

Att uppsöka friskolor för att övertyga gymnasieelever om att de valt fel skola enkom för att de går på en

Shekarabis hittepå-siffror i välfärdsdebatten

16 maj 2018

Civilministern använder åter hitte-på-siffran 4,7 Mdr kronor om sk "övervinster" - en siffra som inte har ett dugg med verkligheten

Minskat intresse för lärarutbildningar, särskilt för förskollärarutbildningen, innebär en jätteutmaning de kommande 5-10 åren

25 april 2018 Intresset för att söka lärar- och förskolärarutbildningarna har sjunkit med 5,4% jämfört med 2017. Värst är det för förskollärarutbildningen, där har intresset sjunkit med 13,3 % i ett läge där

Statsminister Stefan Löfven har det yttersta ansvaret för att detta spektakel får fortgå

05 mars 2018 Både när det gäller konsekvensanalysen och utformningen av detaljerna kring vinstbegränsningen får, sammanfattningsvis, det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.

Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag

02 mars 2018 SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Svenskt Näringsliv har uppdragit åt PwC att göra en förnyad analys av den nu föreslagna vinstregleringens effekter på aktiebolagen, efter att regeringen säger att den lyssnat

Privata alternativs betydelse för lärare

02 mars 2018 SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Endast hälften av lärarna som är anställda av privata arbetsgivare inom den offentligt finasierade utbildningen skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats

Forskare och kvalitetsexperter: Visst går det att mäta kvalitet i vård, skola och omsorg

13 februari 2018 Såväl kvalitetsperspektivet som grundlags- och EU-rättsaspekterna har dessutom tagits upp av många remissinstanser. Men det har regeringen struntat i.