Nära nio av tio skolhuvudmän möter inte Skolinspektionens krav på hög kvalitet avseende kvaltet i analysen av kunskaps- och trygghetsresultaten.

Det visar en ny rapport från Friskolornas riksförbund där vi låtit sammanställa resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskningar.

Bland kommunala skolhuvudmän är det bara en av tio som lever upp till skolmyndighetens krav på hög kvalitet i det granskade arbetet. De fristående skolhuvudmännen sköter sig betydligt bättre – bland dem är det var fjärde som möter Skolinspektionens krav på hög kvalitet i hög utsträckning.

Läs hela rapporten här:

Skolinspektionens_kvalitetsgranskning

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så