02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll, med sina kollegor och sina chefer har goda förutsättningar för att må väl och prestera bra.

Denna rapport fokuserar på frågor som rör arbetsmiljö och hur arbetsgivare kan bli mer attraktiva. För att må bra på en arbetsplats och känna mening måste vi trivas, känna att vi kan påverka och ha förtroende för chefer att leda verksamheten. Vi vet att det idag finns en arbetsmarknad för lärare utanför skolan. Det är ca 40 000 utbildade lärare som jobbar på andra håll än i skolan. För att kunna locka tillbaka dem till skolan krävs det en arbetsmiljö som är konkurrenskraftig.

Undersökningen har gjorts av Jobbhälsoindex och svaren i den här rapporten är uppdelade i en rad kategorier som alla påverkar möjligheten för medarbetare att göra ett bra jobb och trivas på arbetet. De som har deltagit i undersökningen är dels skolans medarbetare i stort alternativt lärare.

  • 66 procent av lärare i friskolor är nöjda med sitt arbete jämfört med 55 procent i kommuner
  • Sex av tio lärare i friskolor anser att närmaste chef har en god förmåga att hantera mobbning, trakasserier liknande arbetsmiljöproblem
  • En majoritet lärare, i friskolor såväl som kommunala skolor, är nöjda med deras möjligheter att påverka hur arbetsuppgifter genomförs

Ladda ned hela rapporten: Jobbhälsoindex 2022 – Arbetsmiljö i svensk skola

Vi har även låtit Statistiska Centralbyrån göra en enkätundersökning. I Ett utdrag ur scb-undersökningen framgår att majoriteten av lärarna i svenska friskolor skulle inte välja att jobba i en kommunal skola, även om deras nuvarande skola tvingades stänga. Bara fyra av tio lärare skulle återgå till en kommunal skola.

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020

Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets

Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra

11 juni 2020

Idag publicerar Friskolornas riksförbund rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” Ambitionen med rapporten är att