Nu kan du även ladda ned rapporten: Är friskolorna överkompenserade? En studie av 32 kommuner

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så till den grad att skolminister Lotta Edholm, redan innan den utredning som ska granska skolpengen hunnit tillsättas, i flera uttalanden konstaterat att hon tror att friskolorna får för hög skolpeng och att den bör sänkas.

”Jag föreställer mig att kommunerna kommer att ha en högre skolpeng per elev än vad friskolorna har”, sa Edholm till Sveriges Radio i juni, och vidare att ”det kommunala skolväsendet har kostnader som friskoleväsendet inte har”.

Men stämmer verkligen den här verklighetsbeskrivningen?

Den 18 oktober släpper Friskolornas riksförbund en rapport om skolpengssystemet, författad av Mikaela Valtersson.

Vi har i rapporten Är friskolorna överkompenserade tittat närmare på skolpengsbesluten i 32 kommuner, vilka representerar ett tvärsnitt av riket. Får elever som valt friskolor lika mycket som elever i kommunala skolor? Är kommunernas skolpengsbeslut transparenta och lätta att förstå för elever, föräldrar och medborgare? Är systemet rättvist?

På morgonen den 18 oktober mellan 08.15 och 09.15 presenterar Mikaela Valtersson rapporten och dess slutsatser. I ett panelsamtal tillsammans med Josefin Malmqvist, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna, Per Larson, ansvarig för området kommunal ekonomi på konsult- och revisionsbyrån PwC, samt Per-Arne Andersson, ordförande i Friskolornas riksförbund fördjupar vi oss i frågan.

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå

Tid för lagliga bidragsbeslut

17 januari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg

Grundskoleenkäten – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola

27 juni 2017

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt.