Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I riket som helhet går det att skönja en viss förbättring. Snittet för andel ej behöriga elever är 14,8 procent, vilket är något lägre än förra året då motsvarande siffra var 15 procent.

Göteborg är en stad vars skolresultat sticker ut. Detta är ett utsnitt av den längre rapporten ”Behörighet till gymnasiet – Om skolorna som misslyckats och lyckats med kunskapsuppdraget läsåret 2022/23” med ett särskilt fokus på Göteborg.

Göteborg hade 15 skolor med mer än 30 procent ej behöriga elever till gymnasiet år 2022. Det är en siffra som ökade med 5 skolor 2023 till 20 skolor. Som jämförelse hade Stockholm 4 skolor med mer än 30 procent ej behöriga elever år 2022 och ökade med 3 skolor 2023 till 7 skolor.

Läs rapporten här – Gymnasiebehörighet 2023 – Göteborg

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå