Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Skolorna som misslyckas

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Grundskolorna där eleverna inte når gymnasiet

01 december 2022

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som

Friskolornas riksförbund replikerar: Det är en allvarlig anklagelse

17 juni 2020

”Reaktionerna på vår rapport ”Se skolans verkliga utmaningar” avslöjar de som är fast i förutfattade meningar”. De utgår ifrån att

Kan vi hoppas på ett ändrat fokus i skoldebatten?

30 januari 2020

Igår presenterade Tidningen Grundskolan en mycket intressant rapport om hur skolresultaten har utvecklats i de sk utsatta områdena. Områden som