Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Storbråk om skolpengen i Göteborg

04 april 2024

Skolkommunalrådet i Göteborg, Viktoria Tryggvadottir Rolka (S), vill inte betala ut högre skolpeng till stadens friskolor – trots att de

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Statsrådens selektiva vrede – kommunala skolor går fria

06 september 2018

Hade detta varit en friskola så kan jag lova att det hade varit förstasidesstoff i många tidningar och stort uppslaget

Sågning av iden om kommunalt veto mot vinstdrivande skolor

12 oktober 2016

Olika ideologiska uppfattningar i olika kommuner kan då bli avgörande för om en fristående skola kan etableras eller inte. Detta

Viktig dom om lika behandling

16 mars 2015 de elever som går i dessa friskolor fick lägre elevpeng än de elever som går i de kommunala skolorn