Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Men hur ser det egentligen ut?

Rapporten ”Är friskolor överkompenserade?” omfattar 32 kommuner som valts ut för att säkerställa dels geografisk spridning, dels olika kommuntyper med avseende på befolkningsmängd och andel elever i friskolor. Totalt har ungefär 160 olika källor i form av kommunala budgetar och andra handlingar ingått som underlag, samt en del andra källor i form av litteratur och rapporter.

  • Det skiljer i genomsnitt 16 949 kr per elev och år i resurser mellan en elev som väljer en kommunal skola och en elev som väljer en fristående skola, när hänsyn tagits till statsbidrag och strukturbidrag.
  • När hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer och kommunernas bredare uppdrag kvarstår en skillnad på 11 000 som inte går att förklara.

Läs hela rapporten här:
Är friskolorna överkompenserade? En studie av 32 kommuner

Du kan även ladda ned en kortversion med slutsatser. Vill du beställa kortversionen som en folder kan du maila oss på info@friskola.se.

 

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte