Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Men hur ser det egentligen ut?

Rapporten ”Är friskolor överkompenserade?” omfattar 32 kommuner som valts ut för att säkerställa dels geografisk spridning, dels olika kommuntyper med avseende på befolkningsmängd och andel elever i friskolor. Totalt har ungefär 160 olika källor i form av kommunala budgetar och andra handlingar ingått som underlag, samt en del andra källor i form av litteratur och rapporter.

  • Det skiljer i genomsnitt 16 949 kr per elev och år i resurser mellan en elev som väljer en kommunal skola och en elev som väljer en fristående skola, när hänsyn tagits till statsbidrag och strukturbidrag.
  • När hänsyn tagits till socioekonomiska faktorer och kommunernas bredare uppdrag kvarstår en skillnad på 11 000 som inte går att förklara.

Läs hela rapporten här:
Är friskolorna överkompenserade? En studie av 32 kommuner

Du kan även ladda ned en kortversion med slutsatser. Vill du beställa kortversionen som en folder kan du maila oss på info@friskola.se.

 

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

Nu kan du även ladda ned rapporten: Är friskolorna överkompenserade? En studie av 32 kommuner I skoldebatten tas för sanning

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll,

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men