En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som går ut årskurs nio har behörighet till gymnasiet. Ett underbetyg för skolan. En tragedi för de elever som döms till utanförskap. 

Att gå ut gymnasiet är den säkraste inträdesbiljetten till vuxenlivet. Omvänt är det ofta en enkelbiljett till utanförskap att inte ha fullgjort gymnasiet.

Därför är det oerhört nedslående att så många grundskolor runt om i landet misslyckas med att ge sina elever behörighet till gymnasieskolan.

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar, med hjälp av statistik från Skolverket, vilka skolor som fixar uppdraget – och vilka som inte gör det.

I 113 kommunala grundskolor blir över 30 procent av eleverna i årskurs nio inte behöriga till gymnasiet.

För första gången presenteras i rapporten ”Behörighet till gymnasiet” listor över de bästa och sämsta skolorna i förhållande till hur många elever man lyckas skicka vidare till gymnasiet.

Läs vårt pressmeddelande om rapporten ”Behörighet till gymnasiet” här.

gymnasiebehorighet_rapport

 

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Rapport: Är friskolor överkompenserade?

18 oktober 2023

Det har blivit en sanning i skoldebatten att friskolor är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så