En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar att många skolor inte klarar av uppdraget att se till att elever som går ut årskurs nio har behörighet till gymnasiet. Ett underbetyg för skolan. En tragedi för de elever som döms till utanförskap. 

Att gå ut gymnasiet är den säkraste inträdesbiljetten till vuxenlivet. Omvänt är det ofta en enkelbiljett till utanförskap att inte ha fullgjort gymnasiet.

Därför är det oerhört nedslående att så många grundskolor runt om i landet misslyckas med att ge sina elever behörighet till gymnasieskolan.

En ny rapport från Friskolornas riksförbund visar, med hjälp av statistik från Skolverket, vilka skolor som fixar uppdraget – och vilka som inte gör det.

I 113 kommunala grundskolor blir över 30 procent av eleverna i årskurs nio inte behöriga till gymnasiet.

För första gången presenteras i rapporten ”Behörighet till gymnasiet” listor över de bästa och sämsta skolorna i förhållande till hur många elever man lyckas skicka vidare till gymnasiet.

Läs vårt pressmeddelande om rapporten ”Behörighet till gymnasiet” här.

gymnasiebehorighet_rapport

 

Ledande svensk media anser inte att detta är en nyhet…

01 december 2022

Att gå ut gymnasiet ger unga ett kvitto på att de är redo för vuxenlivet. Vi vet att det inte

Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll,

Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020

Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets