Jobbhälsoindex – 2022 Arbetsmiljö i svensk skola

02 juni 2022

Det spelar stor roll hur välfungerande våra arbetsplatser är och hur vi uppfattar arbetsmiljön. Den som trivs i sin roll,

Förvärvsarbetande – 16 procent arbetar i fristående verksamhet

30 september 2020

426 400 personer arbetade i förskola och skola i Sverige 2017. Av alla förvärvsarbetande i de olika skolformerna arbetar knappt

Lärartätheten minskar generellt

30 september 2020

I ett internationellt perspektiv har Sverige högre lärartäthet än genomsnittet i grundskolan. I låg- och mellanstadiet hade Sverige 2017 13

Lärares ålder – yngre lärare i fristående verksamheter

30 september 2020

Fristående förskolor och skolor har yngre lärare än kommunala skolor. I gruppen förskollärare/grundskollärare/fritidspedagoger är mer än hälften (54 procent) av

Lärares löner – högre ingångslöner hos enskilda huvudmän

30 september 2020

Unga lärare i fristående skolor har i genomsnitt högre lön än de i kommunala skolor. De äldsta lärarna hade något