Fakta om friskolor 2022 – ny utgåva med statistik om hur det faktiskt ser ut i friskolorna

21 mars 2022

– Att föräldrar tycker att det är viktigt att kunna välja skola för sina barn, vet vi sedan tidigare. Men

Skolforskare kritiserar Likvärdighetsutredningen – De har räknat fel om skolpengen

19 november 2020

Åstrandsutredningen om en likvärdig skola kan inte ligga till grund för en eventuell lagstiftning om att minska skolpengen för landets

Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra

11 juni 2020

Idag publicerar Friskolornas riksförbund rapporten ”Se skolans verkliga utmaningar – låt alla goda krafter bidra” Ambitionen med rapporten är att

Klarar Sverige skolbristen?

05 mars 2020

För att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas

Fakta om friskolor

09 december 2019

Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller statistik om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi. Bland annat framgår att det

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

20 mars 2019 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2019 | Friskolornas riksförbund fortsätter sitt arbete med att sätta fokus på systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i den svenska skolan. Därför ger vi ut ännu en rapport med

Åtta av landets 25 största kommuner får rött ljus för skolvalsinformationen

21 december 2018 Grattis till Eskilstuna som rankas högst! Bottenkommunerna Jönköping, Växjö och Norrköping har lång väg att gå däremot. Det är slutsatsen efter Friskolornas riksförbunds granskning av de 25 största kommunernas information

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor efterlevs. Deloitte föreslår ett

Jobbhälsoindex Skola 2018

07 juni 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRUND 2018 | Jobbhälsoindex (tidigare Jobbhälsobarometern och som tas fram av bl a Svenskt Kvalitetsindex) för i år visar att privat anställda i utbildningssektorn är mer nöjda med villkoren

Alla föräldrar ska välja skola

02 maj 2018 Obligatoriskt skolval skulle kunna minska segregationen bland Sveriges skolelever, skriver Ulla Hamilton och Stefan Koskinen, Friskolornas riksförbund respektive Almega hos Dagens Samhälle.