Klarar Sverige skolbristen?

05 mars 2020

För att friskolor ska kunna starta eller utökas krävs tillstånd från Skolinspektionen. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas

Fakta om friskolor

09 december 2019

Statistiksammanställningen Fakta om friskolor från Friskolornas riksförbund innehåller statistik om skolor, elever, personal, studieresultat och ekonomi. Bland annat framgår att det

Sveriges bästa och sämsta grundskolor

20 mars 2019

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2019 | Friskolornas riksförbund fortsätter sitt arbete med att sätta fokus på systematiskt kvalitetsarbete och ledarskap i den

Åtta av landets 25 största kommuner får rött ljus för skolvalsinformationen

21 december 2018

Grattis till Eskilstuna som rankas högst! Bottenkommunerna Jönköping, Växjö och Norrköping har lång väg att gå däremot. Det är slutsatsen

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Jobbhälsoindex Skola 2018

07 juni 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRUND 2018 | Jobbhälsoindex (tidigare Jobbhälsobarometern och som tas fram av bl a Svenskt Kvalitetsindex) för i år visar att privat anställda i utbildningssektorn är mer nöjda med villkoren

Alla föräldrar ska välja skola

02 maj 2018 Obligatoriskt skolval skulle kunna minska segregationen bland Sveriges skolelever, skriver Ulla Hamilton och Stefan Koskinen, Friskolornas riksförbund respektive Almega hos Dagens Samhälle.

Obligatoriskt skolval

02 maj 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND & ALMEGA 2018 | Närhet är viktigt när föräldrar väljer skola, särskilt för de med yngre barn. Men skolvalet görs utifrån ett större antal faktorer. Föräldrar med svag

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå som vi inte har sett sedan början av 1900-talet. I

Tid för lagliga bidragsbeslut

17 januari 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg skolpeng. Var fjärde kommun fattar också beslut om skolpeng för