”Den större gruppen är från hem där man inte är troende eller kyrkogående”

07 december 2017

De flesta eleverna är inte troende och fler än hälften har utländsk bakgrund. Den kristna inriktningen på Pauliskolan ligger bakom

Varför utgår inte välfärdsdebatten från fakta?

11 september 2017

Läser Suhonens krönika i Dagens Samhälle. Den är intressant på många sätt. En gripande historia om hans mors sjukdom. Ingen

Lika chanser till plats på friskola

06 september 2017

Populära friskolor har utvecklat nya kösystem för att alla ska ha chans att komma in på skolan, även barn födda

Friskolorna behövs

29 augusti 2017

Skövde | Klarar Skövde 600 nya förskole- och skolplatser om regeringens vinststopp blir verklighet? Ulla Hamilton skriver i Skaraborgs Allehanda.

Grundskoleenkäten – så tycker föräldrar och lärare om sin grundskola

27 juni 2017

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt.

Valfriheten ger lärarna makt

15 juni 2017 Friskolereformen har gett alternativ, inte bara till elever som vill ha en bra skola, utan också till lärare som vill ha en bra arbetsgivare, eller vill bli arbetsgivare.

Valfriheten ger lärarna makt

15 juni 2017 Lärare ska värna valfriheten. Att skolans huvudmän inte längre har monopol på lärarnas arbetsmarknad innebär att lärarna har större chans att hitta en arbetsgivare som motsvarar deras förväntningar. Och det

Bästa 25-årspresenten till friskolorna

12 juni 2017 Även om friskolorna än en gång kommer undan med blotta förskräckelsen är det inget bra läge. Den ständiga oron, för att en ny politisk svängning ska ställa allt på ända,

Vinstbegränsning i välfärden – Om Välfärdsutredningens utgångspunkter och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att begränsa välfärdsföretagens vinster

31 januari 2017 SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | I rapporten granskas bl a de motiv som regeringen angett för Välfärdsutredningens uppdrag att föreslå vinstregleringar för företagen inom välfärdssektorn. Regeringen har angett tre huvudmotiv. -

Avkastning på bokfört operativt kapital i välfärdsbolag

30 januari 2017 PwC 2016 | PwC har på Svenskt Näringslivs uppdrag i denna rapport gjort en oberoende analys av det vinsttak för välfärdsföretag som föreslås i Välfärdsutredningen ”Ordning och reda i välfärden” (SOU