Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt. Friskolornas riksförbund har sammanställt Grundskoleenkätens resultat för fristående respektive kommunala skolor.

Ladda ner hela rapporten här (Pdf, nytt fönster)

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt. Några av de frågor där skillnaden i svar från lärarna är som störst är ledarskapets kärnområden såsom om rektorn på skolan har kunskap om det dagliga arbetet, främjar elevernas kunskapsutveckling och tar ansvar för det pedagogiska arbetet.

I motsats till kritiken mot att  friskolor skulle lägga lite resurser på elevhälsovård så är friskolelärare långt mer nöjda med beredskapen för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser (8,2  jämfört med 7,3 på en tiogradig skala).

Föräldrar på friskolor ger bättre betyg till sin skola än föräldrar på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt. Föräldrar till elever i friskolor ger klart högre betyg för sin generella nöjdhet med sitt barns skola (8,6  jämfört med 7,6 på en tiogradig skala).

Valfrihetens möjligheter visar sig i att föräldrar på friskolor ger klart högre betyg i frågan undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig (8,0 jämfört med 7,0 på en tiogradig skala).

 

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan

Rapport: Historiskt stort behov av skolplatser

01 februari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | Sveriges befolkning växer just nu i en takt som är historisk, födelsetalen är på en nivå

Tid för lagliga bidragsbeslut

17 januari 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND 2018 | 6 av 10 kommuner gör fel mot friskolor så att skolorna riskerar att få för låg

Förbjuda vinst i friskolor är inte prioriterad fråga hos allmänheten

14 mars 2017

IPSOS 2017 | Vinstfrågan kommer långt ner på listan över allmänhetens önskade åtgärder i skolan. Det visar en ny undersökning