Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt. Friskolornas riksförbund har sammanställt Grundskoleenkätens resultat för fristående respektive kommunala skolor.

Ladda ner hela rapporten här (Pdf, nytt fönster)

Lärare på friskolor ger bättre betyg till sin arbetsplats än lärare på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt. Några av de frågor där skillnaden i svar från lärarna är som störst är ledarskapets kärnområden såsom om rektorn på skolan har kunskap om det dagliga arbetet, främjar elevernas kunskapsutveckling och tar ansvar för det pedagogiska arbetet.

I motsats till kritiken mot att  friskolor skulle lägga lite resurser på elevhälsovård så är friskolelärare långt mer nöjda med beredskapen för att i det dagliga arbetet hantera situationer som kräver elevhälsogruppens kompetenser (8,2  jämfört med 7,3 på en tiogradig skala).

Föräldrar på friskolor ger bättre betyg till sin skola än föräldrar på kommunala skolor i alla frågor som Skolinspektionen ställt. Föräldrar till elever i friskolor ger klart högre betyg för sin generella nöjdhet med sitt barns skola (8,6  jämfört med 7,6 på en tiogradig skala).

Valfrihetens möjligheter visar sig i att föräldrar på friskolor ger klart högre betyg i frågan undervisningen i skolan passar mitt barns sätt att lära sig (8,0 jämfört med 7,0 på en tiogradig skala).

 

Gymnasiebehörighet – Göteborg sticker ut

05 februari 2024

Friskolornas riksförbund har i två rapporter, 2022 och 2023, sammanställt statistik från Skolverket som speglar elevers behörighet till gymnasiet. I

Skolorna som misslyckas – 2023

05 december 2023

En avklarad gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för ett inträde på arbetsmarknaden. Omvänt innebär det att om man lämnat

Se seminariet ”Är friskolorna överkompenserade?”

11 oktober 2023

I skoldebatten tas för sanning att friskolorna är överkompenserade, och att kommunala skolor bär kostnader som friskolor inte har. Så

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018

FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan