Lika chanser till plats på friskola

Populära friskolor har utvecklat nya kösystem för att alla ska ha chans att komma in på skolan, även barn födda sent på året. Skolverket tycker det är bra och avstyrker Skolkommissionens förslag om lottning.

Kötid är en vanlig urvalsmetod vid antagning till friskolor som har fler sökande än det finns plats för. Idag kan därför föräldrar tvingas ställa sitt barn i kö till populära friskolor redan från BB för att öka chansen att få en plats. Det gör att barn födda sent på året har mindre chans att komma in på skolan. Det är ett problem som Friskolornas riksförbund tar upp i remissvaret på Skolkommissionens betänkande.

Gräns vid fyra år

För att ge elever mer lika chanser att komma in på skolan, oavsett när de är födda eller när de flyttat till området, har den populära friskolan Fredrikshovs Slotts Skola i Stockholm beslutat att föräldrar inte kan ansöka om plats förrän barnet fyllt fyra år. Vilken plats i kön barnet får bestäms utifrån hur lång tid efter barnets fyraårsdag ansökan kommer in till skolan.

– Vi valde fyraårsgräns för att kunna ge möjlighet till alla grupper av elever att få plats på skolan. Tidigare system med kö från födelsedagen (när barnet föds red. anm.) missgynnade flera grupper av familjer, som till exempel familjer som bodde utomlands och flyttade hem efter barnens födelse, adopterade barn, familjer som flyttade inom Sverige och så vidare. Vid fyra års ålder brukar de flesta föräldrar börja tänka på barnens skolgång och titta på olika skolor. Alla föräldrar oavsett bakgrund kan anmäla sig till kö, säger, Maija Möller Grimakova, rektor på Fredrikshovs Slotts skola.

Vill undvika enorm apparat

Bakom fyraårsmodellen ligger flera överväganden från Fredrikshovs Slotts Skola.

– Vi har funderat på olika urvalsprinciper och kom fram till att just den här principen öppnar upp till alla grupper. Vi diskuterade under längre tid hur vi ska göra kösystemet öppet för alla men samtidigt inte hamna i enorm apparat med undantag för olika grupper. Fyraårsgräns kom från flera års observationer kring vilka grupper av elever inte kunde antas av olika anledningar, säger Maija Möller Grimakova.

De nya reglerna för Fredrikshov gäller barn födda 2014. Deras föräldrar kan ansöka till skolan tidigast 2018 och de barnen börjar i skolan 2020. Föräldrarna är nöjda med förändringen.

– Reaktionerna från föräldrar är positiva, men vi är tydliga med information kring nya regler, säger Maija Möller Grimakova.

Att kösystemet till friskolor behöver ses över är något Friskolornas riksförbund uppmärksammat länge, som en del i att utveckla det fria skolvalet för att fler ska välja den skola de tycker är bäst för dem. 

Skolverket emot lottning

Att lotta platserna till populära skolor är inte en modell som har stöd hos svenska folket. I en undersökning av Ipsos* 2017 är 45 procent emot och bara 26 procent för att alla platser till en populär skola lottas.

Också Skolverket ifrågasätter lottning som metod och avstyrker förslaget i sitt remissyttrande över Skolkommissionens betänkande, bland annat med hänsyn till familjers planering. Skolverket skriver att ”det är oklart hur förslagen ska leda till att uppnå syftet likvärdig utbildning och minskad skolsegregation. Kösystemet till fristående skolor är inte optimalt, men lottning framstår inte som ett bättre alternativ. Skälet är bland annat att det blir svårt för vårdnadshavare att planera var deras barn ska gå i skola.

Skolverket tycker det är bra att skolorna utvecklar sina kösystem. De skriver att ”Ett uppmärksammat problem med kötid är att det gynnar barn som är födda tidigt på året och missgynnar de barn som är födda sent på året. Flera skolor har dock utarbetat varianter av kösystem som tar hänsyn till när på året barn är födda. Skolverket ser positivt på sådana kösystem.

Magnus Johansson

Friskolornas riksförbunds remissvar över Skolkommissionens betänkande

Skolverkets remissvar över Skolkommissionens betänkande

Ipsos: Svenska folkets attityder till friskolor och skolval

Fredrikshovs Slotts Skola

* Frågan som ställdes: Om det finns fler sökande elever än platser på en friskola så tilldelas i dagsläget plats efter när ansökangjordes, enligt principen ''först till kvarn''. Nu finns förslag att lotta ut platserna bland de elever som visat intresse för en friskola, istället för att eleverna ges plats efter ansökningsdatum. Är du för eller emot förslaget att lotta ut platserna?