SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | I rapporten granskas bl a de motiv som regeringen angett för Välfärdsutredningens uppdrag att föreslå vinstregleringar för företagen inom välfärdssektorn. Regeringen har angett tre huvudmotiv. – vinstutdelning innebär ett betydande läckage av skattemedel, – välfärdsföretagen gör mycket höga vinster, – vinstsyfte hämmar kvaliteten hos vinstdrivande företag.

En slutsats i rapporten är att det så kallade läckaget av skattemedel är försumbart. En ytterligare slutsats är att företagen inte gör några övervinster. I rapporten görs också bedömningen att företagens vinst inte går ut över tjänsternas kvalitet. Välfärdsutredningens utgångspunkter avfärdas därför som falska. I rapporten görs också bedömningen att kostnadseffektiviteten minskar och att investeringar och nyföretagande minskar genom ett politiskt satt vinsttak.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

 

 

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den