Vinstbegränsning i välfärden – Om Välfärdsutredningens utgångspunkter och de samhällsekonomiska konsekvenserna av att begränsa välfärds­företagens vinster

SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | I rapporten granskas bl a de motiv som regeringen angett för Välfärdsutredningens uppdrag att föreslå vinstregleringar för företagen inom välfärdssektorn. Regeringen har angett tre huvudmotiv. – vinstutdelning innebär ett betydande läckage av skattemedel, – välfärdsföretagen gör mycket höga vinster, – vinstsyfte hämmar kvaliteten hos vinstdrivande företag.

En slutsats i rapporten är att det så kallade läckaget av skattemedel är försumbart. En ytterligare slutsats är att företagen inte gör några övervinster. I rapporten görs också bedömningen att företagens vinst inte går ut över tjänsternas kvalitet. Välfärdsutredningens utgångspunkter avfärdas därför som falska. I rapporten görs också bedömningen att kostnadseffektiviteten minskar och att investeringar och nyföretagande minskar genom ett politiskt satt vinsttak.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)