SVENSKT NÄRINGSLIV 2016 | I rapporten granskas bl a de motiv som regeringen angett för Välfärdsutredningens uppdrag att föreslå vinstregleringar för företagen inom välfärdssektorn. Regeringen har angett tre huvudmotiv. – vinstutdelning innebär ett betydande läckage av skattemedel, – välfärdsföretagen gör mycket höga vinster, – vinstsyfte hämmar kvaliteten hos vinstdrivande företag.

En slutsats i rapporten är att det så kallade läckaget av skattemedel är försumbart. En ytterligare slutsats är att företagen inte gör några övervinster. I rapporten görs också bedömningen att företagens vinst inte går ut över tjänsternas kvalitet. Välfärdsutredningens utgångspunkter avfärdas därför som falska. I rapporten görs också bedömningen att kostnadseffektiviteten minskar och att investeringar och nyföretagande minskar genom ett politiskt satt vinsttak.

Ladda ner rapporten här (Pdf, nytt fönster)

 

 

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.