Skövde | Klarar Skövde 600 nya förskole- och skolplatser om regeringens vinststopp blir verklighet? Ulla Hamilton skriver i Skaraborgs Allehanda.

Regeringens och Vänsterpartiet är nu överens om att gå vidare med ett vinststopp för välfärdsföretag. Ett förslag som gör det omöjligt att driva alternativ till det kommunala för såväl vinstdrivna som icke vinstdrivna aktörer. En smäll för ett växande Skövde och för hela Västragötalandsregionen.

Utredningsförslaget kallas ”vinsttak”, men egentligen handlar det om en gräns för hur stort rörelseresultat en förskola eller skola får ha. 8 av 10 förskolor och skolor får då rörelseresultatet begränsat till under 2 procent. Det är i praktiken ett vinstförbud och gör det omöjligt att bygga upp en ekonomisk trygghetsbuffert. För en mindre förskola innebär detta exempelvis att om ett syskonpar flyttar kan den lilla marginalen på ett bräde vändas till förlust.

Får regeringen igenom ett förslag likt detta slås fötterna för mångfalden i välfärden undan och Sverige kastas tillbaka 30 år i tiden. I Västra Götalandsregionen handlar det om 364 förskolor, 104 grundskolor och 56 gymnasier. 524 friskolor, många initierade av kvinnliga företagare, med många medarbetare, elever, föräldrar, leverantörer hotas nu. Förutsättningarna försvinner för framgångsrika koncept att sprida sig vidare genom investeringar. De ekonomiska incitamenteten att ta det stora steget att starta alternativ till det offentliga, istället för att exempelvis bara arbeta kvar som anställd, blir nära noll.

I Skövde finns det 9 fristående förskolor, 3 grundskolor och 5 gymnasier. Redan nu har ett växande Skövde utmaningar. Det behövs 500 nya grundskoleplatser vart fjärde år. Det sa Ingemar Linusson, Skövde kommuns fastighetschef tidigare i år i SLA. Även behovet av förskoleplatser är stort, 100 nya platser upp till varje år. Att därutöver finna plats för 300 förskolebarn och 300 grundskoleelever, om scenariot att de enskilda alternativen inte går att driva vidare, innebär onödiga kostnader och onödig oro för familjer. Att hyresvärdar och personal över en natt ska byta till kommunalt driven verksamheten är inte realistiskt.

Det är obegripligt att regeringens ideologiska förblindning går så långt att de helt enkelt struntar i att människor vill välja. För fristående alternativ är populära. Snart sagt dagligdags kan vi läsa om den offentliga sektorns kris. Lärarbrist, polisbrist, brist på vårdpersonal talar sitt tydliga språk. Det offentliga har problem att erbjuda effektiv verksamhet, service och goda arbetsvillkor. Att gå vidare med ett utredningsförslag som förmodligen är det mest kritiserade som någonsin presenterats, i ett läge där det råder stor brist på lärare och därmed riskera att förvärra situationen, är oansvarigt. De fristående skolorna är enligt Skolinspektionens enkät till såväl lärare som föräldrar, bättre än de kommunala skolorna på samtliga punkter.

Det är hög tid för alla – föräldrar, lärare, elever och kommunpolitiker – att agera för att slå vakt om valfriheten och friskolorna. Friskolorna behövs för att klara de utmaningar som befolkningsökningen innebär.

Ulla Hamilton

Vd, Friskolornas riksförbund

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter