Så många svenskar vill behålla skolvalet

11 september 2023

Friskolor ifrågasätts ofta i debatten. Men en opinionsundersökning från Demoskop visar att stödet för det fria skolvalet är överväldigande bland

Värna den svenska avgiftsfria valfrihetsmodellen

14 februari 2019

Valfriheten i skolan är central för föräldrar och elever. Med januariavtalet på plats hoppas jag på en mandatperiod där utbildningspolitiken

Åtta av landets 25 största kommuner får rött ljus för skolvalsinformationen

21 december 2018

Grattis till Eskilstuna som rankas högst! Bottenkommunerna Jönköping, Växjö och Norrköping har lång väg att gå däremot. Det är slutsatsen

Stoppförslaget från (S) minskar valfriheten

14 augusti 2018

Men för de individer som skulle vilja välja men inte får det pga att (s) anser att valet är fel

Alla föräldrar ska välja skola

02 maj 2018

Obligatoriskt skolval skulle kunna minska segregationen bland Sveriges skolelever, skriver Ulla Hamilton och Stefan Koskinen, Friskolornas riksförbund respektive Almega hos

Obligatoriskt skolval

02 maj 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND & ALMEGA 2018 | Närhet är viktigt när föräldrar väljer skola, särskilt för de med yngre barn. Men skolvalet görs utifrån ett större antal faktorer. Föräldrar med svag

SVT blev plattform för politisk aktion mot friskolor

10 april 2018 När Sveriges televisions satirprogram Svenska nyheter väljer att – med hjälp av licenspengar – driva kampanj mot den i riksdagen beslutade ordningen för kösystem i friskolor visar SVT inte bara

Skola med konfessionell inriktning – vad är det som gäller?

13 mars 2018 Religionsfriheten är grundlagsskyddad i regeringsformen (RF). Konfessionella inslag i utbildning är reglerade i skollagen. Här kan du läsa om vad som gäller.

Privata alternativs betydelse för lärare

02 mars 2018 SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Endast hälften av lärarna som är anställda av privata arbetsgivare inom den offentligt finasierade utbildningen skulle söka sig till en kommunal arbetsgivare om deras nuvarande arbetsplats

Välkommet tydligt besked från Alliansen

15 december 2017 "I den svenska välfärden finns riktiga problem som växande vårdköer, brister i äldreomsorgen och otillräckliga kunskapsresultat i skolan. Inget av dessa problem löses med förslag som begränsar valfriheten."