Varför utgår inte välfärdsdebatten från fakta?

11 september 2017

Läser Suhonens krönika i Dagens Samhälle. Den är intressant på många sätt. En gripande historia om hans mors sjukdom. Ingen

Är det danska friskolesystemet verkligen ett föredöme?

20 februari 2017

Förvånande att (s) lyfter fram Danmark som ett gott exempel i friskoledebatten. Danmark har avgifter i friskolorna, friskolor kan välja