Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

30 april 2019

Det rimliga borde ju vara att statsbidraget, som 2019 uppgår till 3,5 miljarder kronor, inte kommer att förstärkas förrän utvärderingen

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

10 april 2019

Är då brist på likvärdighet i svensk grundskola ett stort problem? Enligt de mått vi använt kan man knappast hävda

Likvärdig skolpeng måste säkras

28 mars 2019

Dagens system för skolpeng behöver bli bättre, tydligare och mer förutsägbart. I dag är det svårt för friskolorna att veta

Dölj inte de goda exemplen Skolinspektionen

18 mars 2019

Tänk om vi hade ägnat all den kraft och energi som gick åt under förra mandatperioden åt vinstfrågan till att

Lika för alla?

22 februari 2019

Den vanligaste tolkningen av likvärdighet utgår från sambandet mellan social bakgrund och skolresultaten. En tolkning som leder fel eftersom den

”Stor osäkerhet om det är enligt lika villkorsprincipen”

06 februari 2019 -Jag är inte förvånad att Deloitte kommer fram till samma sak som jag själv har känt under de åren jag jobbat här. Det säger Fredrik åkerman, CEO på Internationella Engelska

Staten tar över driften av en kommunal skola

09 januari 2019 En intressant aspekt på Skolinspektionens beslut är att detta är en kommunal skola som är med i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Hur ska man tolka det?

Så löser en ny regering den svenska skolans problem – 40 konkreta förslag

24 november 2018 Idag skriver vd Ulla Hamilton i Dagens samhälle om 40 punkter som Friskolornas riksförbund har identifierat som en kommande regering kan genomföra för att stärka den svenska skolan.

Skolkommissionens och regeringens förhoppningar – var finns den vetenskapliga grunden?

26 september 2018 Men visst vore det bra om tex någon forskare skulle tycka att det är intressant att ta reda på om det som Skolkommissionen och regeringen tror fungerar också faktiskt gör

Omöjligt avgöra om lika villkor råder

17 augusti 2018 FRISKOLORNAS RIKSFÖRBUND/DELOITTE 2018 | En granskning av Deloitte visar att det inte är möjligt att avgöra om lika villkorsprincipen mellan kommunala och fristående förskolor och skolor efterlevs. Deloitte föreslår ett