Har vi en ideologiskt blind utbildningsminister?

03 september 2019

Jag har svårt att se hur något kan vara viktigare än att se till att skolorna i de 104 kommunerna

Vi har 118 skolhuvudmän (vara 104 är kommuner) där minst var 5:e elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet

19 juni 2019

Borde inte ministerns "one-liner" vara Kommunala skolor ska bidra bättre till bra kunskapsresultat än idag. ?

Ta professorernas idé Anna Ekström

28 maj 2019

Det känns väldigt märkligt att diskussionen om svensk skolas resultat och kvalitet handlar om att förbjuda mobiltelefoner. Det är hög

Därför är det orimligt att friskolor ska omfattas av offentlighetsprincipen – vårt remissyttrande

02 maj 2019

En förändring av regelverket måste ha sin grund i att det finns ett problem att lösa. I detta fall hänvisas

Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

30 april 2019

Det rimliga borde ju vara att statsbidraget, som 2019 uppgår till 3,5 miljarder kronor, inte kommer att förstärkas förrän utvärderingen

Sluta tala om friskoleöverenskommelsen som om den fortfarande gällde – den är bruten av (s) och (mp)

29 april 2019 Det är en annan verklighet än den brutna sexpartiöverenskommelsen som gäller nu, oavsett vilken verklighetsbild som utbildningsministern vill förmedla.

Statsrådens selektiva vrede – kommunala skolor går fria

06 september 2018 Hade detta varit en friskola så kan jag lova att det hade varit förstasidesstoff i många tidningar och stort uppslaget i media pga att Anna Ekström rasat. Men nu är

Välkommen till skolan, hoppas du fått ditt val

20 augusti 2018 När Anna Ekström var generaldirektör för Skolverket ville hon veta vad Engelska skolan gör för att vara så framgångsrika. Idag är hon gymnasieminister och vill stoppa dem och andra friskolor

Varför anpassar kommunerna inte utbudet efter elevunderlaget på samma sätt som friskolor?

12 mars 2018 När de minskade elevkullarna innebar minskat antal elever även för friskolorna har de fristående huvudmännen snabbt minskat antalet skolenheter. Det är till och med så att trots att antalet elever

LO, statsråden och deras märkliga prioritering på skolområdet

15 januari 2018 Skolinspektionen har i ett antal olika rapporter konstaterat att det systematiska kvalitetsarbetet fungerar utmärkt i bl a de friskolekoncerner som LO kritiserar i sin rapport. Det skriver LO inga rapporter