Skolverket – särskilda statsbidrag och samverkan för bästa skola

08 juli 2019

Add value skulle hjälpa oss att se skolans bidrag till höjda kunskapsnivåer

Bra med utvärdering av statsbidraget men orimligt att inte avvakta resultatet

30 april 2019

Det rimliga borde ju vara att statsbidraget, som 2019 uppgår till 3,5 miljarder kronor, inte kommer att förstärkas förrän utvärderingen