09 januari 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

En intressant aspekt på Skolinspektionens beslut är att detta är en kommunal skola som är med i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Hur ska man tolka det?

Så har det hänt. För första gången har staten genom Skolinspektionen i praktiken tagit över en skola eftersom verksamheten brister. Det handlar om Storvretsskolan i Botkyrka där ”rättelse” anses krävas inom särskilt stöd, värdegrundsarbete, trygghet och studiero och inom det övergripande området undervisning. Skolinspektionen har påpekat bristerna sedan hösten 2016. Skolinspektionens unika beslut är välkommet och det finns anledning att tro att det borde ha hänt på många skolor långt tidigare. Beslutet från Skolinspektionen att ta över Botkyrkas skola Storvretskolan är en påminnelse om att lika villkor inte gäller mellan fristående och kommunala skolor. En friskola hade förmodligen stängts.

Övertagandet bryter ny mark i svensk skola. I praktiken handlar detta om att Skolinspektionen kommer att utse två särskilda rådgivare. Rådgivarna kommer i högst åtta månader arbeta heltid på Storvretskolan för att vidta specifika åtgärder som syftar till att bristerna åtgärdas. Skolinspektionen kommer även att se till att kompetensutveckling av skolans lärare genomförs.

Det blir intressant att följa hur detta utvecklas och vilken roll rådgivarna har i relation till de ordinarie skolcheferna. En fråga som möjligen ska ställas är om det ens är rimligt att ha kvar samma skolledare som tillsammans med sin huvudman försatt skolan i denna situation? Och för att dra detta ytterligare ett steg, vad ska hända när rådgivarna lyckats åtgärda problemen? Ska Skolinspektionen tro att samma huvudman kommer lyckas bättre nästa gång eller borde egentligen skolan kanske ges till en annan huvudman?

En intressant aspekt på Skolinspektionens beslut är att detta är en kommunal skola som är med i Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Hur ska man tolka det?

Att det är just en kommunal skola som Skolinspektionen anser sig behöva handgripligen ta över öppnar också för frågan om inspektion på lika villkor. 85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Trots att det bara är 15 procent av eleverna som går i fristpende skolor så inspekteras dessa mer frekvent än de kommunala. Detta är inte rimligt. Skolinspektionen borde inspektera utifrån samma villkor oavsett huvudman. Det är rimligt att skolhuvudmän som visat sig ha problem med att upprätthålla kvalitet får återkommande inspektion. Oavsett huvudman. Exemplet Storvretsskolan visar att en sådan uppdelning av huvudmän inte är legitim. Inspektion och kvalitetsutveckling är viktigt. Lika viktigt i kommunala som fristående verksamheter.

 

 

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var