Därför jobbar IES och Kunskapsskolan med förädlingsvärde

05 juni 2023

Hur mäter man om en skola lyckats med sitt kunskapsuppdrag? Det handlade ett frukostseminarium som Friskolornas riksförbund bjöd in till.

Forskare: skoleffekten har liten relevans som förklaring av resultatskillnader mellan skolor

10 april 2019

Är då brist på likvärdighet i svensk grundskola ett stort problem? Enligt de mått vi använt kan man knappast hävda

Forskningen är tydligt – höga förväntningar oavsett elevens bakgrund är avgörande för resultatet

28 februari 2019

När man läser vad Lennart Grosin skriver, som också har täckning i internationell forskning och nyligen också bekräftats av Maria