Så löser en ny regering den svenska skolans problem – 40 konkreta förslag

Idag skriver vd Ulla Hamilton i Dagens samhälle om 40 punkter som Friskolornas riksförbund har identifierat som en kommande regering kan genomföra för att stärka den svenska skolan.

Förbundet konstaterar i sitt PM att problemen på skolans område kräver att vi samlar alla krafter som finns, kommunala som fristående. För att det ska ske behöver vi dock komma till rätta med en viktig grund-förutsättning: villkor att driva skolverksamhet som är lika för alla huvudmän.

Det finns en rad konkreta åtgärder som en ny regering kan ta tag i för att säkerställa att den svenska skolan – genom såväl kommunala skolor som friskolor – har bästa möjliga förutsättningar för att alla barn och ungdomar får en likvärdig utbildning. Och att alla krafter i dagens svenska skola tillsammans kan tackla och lösa skolans utmaningar.

Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle här.

Länk till alla 40 punkter här.