24 november 2018

Idag skriver vd Ulla Hamilton i Dagens samhälle om 40 punkter som Friskolornas riksförbund har identifierat som en kommande regering kan genomföra för att stärka den svenska skolan.

Förbundet konstaterar i sitt PM att problemen på skolans område kräver att vi samlar alla krafter som finns, kommunala som fristående. För att det ska ske behöver vi dock komma till rätta med en viktig grund-förutsättning: villkor att driva skolverksamhet som är lika för alla huvudmän.

Det finns en rad konkreta åtgärder som en ny regering kan ta tag i för att säkerställa att den svenska skolan – genom såväl kommunala skolor som friskolor – har bästa möjliga förutsättningar för att alla barn och ungdomar får en likvärdig utbildning. Och att alla krafter i dagens svenska skola tillsammans kan tackla och lösa skolans utmaningar.

Länk till debattartikeln i Dagens Samhälle här.

Länk till alla 40 punkter här.

Debatt: Sundbyberg har undanhållit pengar från friskoleelever

20 november 2023

”En fråga förblir obesvarad när politiker och andra opinionsbildare går till attack mot friskolor. Varför väljer så många friskolor? Sedan

Debatt: Ge hemmasittare bättre chans att hänga med

06 juli 2023

Allt fler elever stannar hemma från skolan. De så kallade hemmasittarna är ett växande problem, som det pratas för lite

Debatt: Blandade skolor ger fler brott

29 juni 2023

Elever i skolor i socioekonomiskt blandade områden är mer utsatta för brott. Skolan i allmänhet är den vanligaste brottsplatsen för

Debatt: Vi behöver mäta kvalitet i skolan

15 juni 2023

Hur ska man kunna välja rätt skola om man inte vet hur bra de olika alternativen är? I Sverige mäter