Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det rimliga borde ju vara att statsbidraget, som 2019 uppgår till 3,5 miljarder kronor, inte kommer att förstärkas förrän utvärderingen är gjord. Förhoppningsvis inser centern och liberalerna detta.

I torsdags kom ett välkommet meddelande från regeringen. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera det riktade statsbidrag som infördes för något år sedan. Statsbidraget är på betydande belopp, fullt utbyggt ska det uppgå till över 6 miljarder kronor. Bidraget baseras elevernas socioekonomiska bakgrund och fördelas på respektive skola. För att få ta del av bidraget måste skolhuvudmannen förbinda sig att inte minska på resurserna till undervisning och elevhälsa.

Från förbundets sida har vi ifrågasatt upplägget, inte minst mot bakgrund av att friskolor är beroende av att kommunerna verkligen beräknar skolpengen på ett sätt som gör att kravet på lika villkor efterlevs. Vi menar också att det kan ifrågasättas om detta är rätt metod för att komma till rätta med skillnaderna mellan skolor. Utformningen utgår ju ifrån att det behövs mer resurser bara för att eleverna har en viss bakgrund. Det är inte baserat på faktiska behov. Därför välkomnar vi att det nu ska ske en utvärdering av detta särskilda statsbidrag. Det borde ha initierats en följeforskning från första början, men bättre sent än aldrig.

Dagen efter pressmeddelandet om Statskontorets uppdrag har utbildningsminister Anna Ekström (s) en interpellationsdebatt med Kristina Axen Olin (m) om detta och säger ”Från regeringens sida har vi aviserat att vi ska fortsätta med detta likvärdighetsbidrag som är helt nytt och unikt och faktiskt tar större hänsyn till elevernas behov än vad tidigare statsbidrag har gjort.” Anna Ekström konstaterar också att det framgår av 73 punktsprogrammet att detta statliga stöd ska förstärkas.

Om det som ministern påstår stämmer får vi förhoppningsvis svar på genom Statskontorets utvärdering. Att bara utgå från familjebakgrund mm innebär ju inte givet att det därmed också följer ett visst behov.

Ministern verkar dock vilja öka statsbidraget oavsett utvärderingen. En i mångas ögon förvånande slutsats. Det rimliga borde ju vara att statsbidraget, som 2019 uppgår till 3,5 miljarder kronor, inte kommer att förstärkas förrän utvärderingen är gjord. Förhoppningsvis inser centern och liberalerna detta.

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning