Kan Skolkommissionens nya ordförande verkligen gå in i arbetet med öppet sinne och bortse från de bestämda uppfattningar som han redan gett uttryck för?

19 september 2016

Det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det

Almedalen med fokus på kvalitet och ledarskap

11 juli 2016

Var finns det goda ledarskapet? Vad är en bra skola? Varför vill man inte jobba i offentlig sektors verksamheter?

SNS policyideer för svensk skola sågas av IFAU

21 mars 2016

83 procent av alla elever går i kommunala skolor. Det var inte någon som en enda gång under dagen gjorde

Alliansens företrädare har stöd i skolforskningen när de kritiserar Skolkommissionen för fel fokus

02 oktober 2015

Det finns gott om skolforskning som visar att den svenska skolans utmaningar inte har sin grund i det fria skolvalet.

Friskolor är inget storstadsfenomen

26 augusti 2015

Det finns fristående grundskolor i 185 av landets 290 kommuner. I Älvkarleby går tex drygt 30% av grundskoleeleverna i fristående

Det fria skolvalet inte orsak till resultatförsämringar i skolan enligt IFAU

27 januari 2015 1991 Decentralisering. Kommunansvar personal och resursfördelning och styrning. Sektorsbidrag 1992 Friskolereform grundskola, skolpeng 85% av kommunens snittkostad 1992 Treårigt gymnasieprogram införs gradvis i kommuner 1993 Generella statsbidrag, meritvärdering av lärartjänster