Kan Skolkommissionens nya ordförande verkligen gå in i arbetet med öppet sinne och bortse från de bestämda uppfattningar som han redan gett uttryck för?

19 september 2016

Det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det

SNS policyideer för svensk skola sågas av IFAU

21 mars 2016

83 procent av alla elever går i kommunala skolor. Det var inte någon som en enda gång under dagen gjorde

Ställ samma krav på offentliga och privata ägare

23 februari 2015

Ställ samma krav på offentliga och privata ägare