Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det faktum att Jan-Eric Gustafsson använder begreppet ”marknadisering” avslöjar vilken inställning han har till friskolor och det fria skolvalet.

Idag kom ett pressmeddelande om vem som blir ny ordförande i regeringens Skolkommission. Det blir en känd debattör och friskolekritiker- professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet. Det är anmärkningsvärt att utbildningsministern har valt en person som redan tydligt tagit ställning i debatten i många av de frågor som Skolkommissionen förutsättningslöst ska titta på och komma med förslag kring.

I rapporten ”Policyideér för svensk skola” är han, tillsammans med Sverker Sörlin och Jonas Vlachos, mycket kritiska mot det stora arbete som IFAU har gjort i sin rapport ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola”, där de bl a visar att skolresultaten började falla innan friskolereformen infördes. Gustafssons m.fl. kritik är väldigt svepande och saknar belägg i forskning. Jan-Eric Gustafsson blev också rejält kritiserad för detta av bla Björn Öckert IFAU och professor Anders Björklund professor vid Stockholms universitet. Jag kommenterade det på friskolebloggen i mars.

Så Skolkommissionens ledamöter kan redan nu förbereda sig för vad deras nya ordförande har för uppfattning genom att läsa SNS-rapporten och den debattartikel som han skrev i SvD i anslutning till det att rapporten presenterades i mars 2016.

Det vore ju trevligt om det är så att jag har fel i mina farhågor, att den nya ordföranden trots att han uppenbarligen är mycket låst i sin uppfattning om vad som är rätt och fel i den svenska skolan, kan lyfta sig från detta och fokusera på det som är riktigt viktigt för att vända resultatutvecklingen i den svenska skolan. Kvalitet och resultat oavsett huvudmannaskap. Men faktum kvarstår, det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det faktum att han använder begreppet ”marknadisering” avslöjar vilken inställning han har till friskolor och det fria skolvalet. Så frågan är: Kan Skolkommissionens nya ordförande verkligen gå in i arbetet med öppet sinne och bortse från de bestämda uppfattningar som han redan gett uttryck för?

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de