Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det faktum att Jan-Eric Gustafsson använder begreppet ”marknadisering” avslöjar vilken inställning han har till friskolor och det fria skolvalet.

Idag kom ett pressmeddelande om vem som blir ny ordförande i regeringens Skolkommission. Det blir en känd debattör och friskolekritiker- professor Jan-Eric Gustafsson, Göteborgs universitet. Det är anmärkningsvärt att utbildningsministern har valt en person som redan tydligt tagit ställning i debatten i många av de frågor som Skolkommissionen förutsättningslöst ska titta på och komma med förslag kring.

I rapporten ”Policyideér för svensk skola” är han, tillsammans med Sverker Sörlin och Jonas Vlachos, mycket kritiska mot det stora arbete som IFAU har gjort i sin rapport ”Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola”, där de bl a visar att skolresultaten började falla innan friskolereformen infördes. Gustafssons m.fl. kritik är väldigt svepande och saknar belägg i forskning. Jan-Eric Gustafsson blev också rejält kritiserad för detta av bla Björn Öckert IFAU och professor Anders Björklund professor vid Stockholms universitet. Jag kommenterade det på friskolebloggen i mars.

Så Skolkommissionens ledamöter kan redan nu förbereda sig för vad deras nya ordförande har för uppfattning genom att läsa SNS-rapporten och den debattartikel som han skrev i SvD i anslutning till det att rapporten presenterades i mars 2016.

Det vore ju trevligt om det är så att jag har fel i mina farhågor, att den nya ordföranden trots att han uppenbarligen är mycket låst i sin uppfattning om vad som är rätt och fel i den svenska skolan, kan lyfta sig från detta och fokusera på det som är riktigt viktigt för att vända resultatutvecklingen i den svenska skolan. Kvalitet och resultat oavsett huvudmannaskap. Men faktum kvarstår, det är mycket förvånande att utbildningsministern utser en person som är så profilerad i debatten till ordförande i Skolkommissionen. Det faktum att han använder begreppet ”marknadisering” avslöjar vilken inställning han har till friskolor och det fria skolvalet. Så frågan är: Kan Skolkommissionens nya ordförande verkligen gå in i arbetet med öppet sinne och bortse från de bestämda uppfattningar som han redan gett uttryck för?

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var