Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra

Nya bestämmelser på skolans område den 1 januari 2018

23 januari 2018

Skolstart vid sex års ålder, politisk information i skolan, digitala mer betydelsefulla nationella prov och enklare att ansöka om lärarlegitimation

Många frågor om dataskyddsförordningen på regionträffarna

01 november 2017 På regionträffarna har Friskolornas riksförbund träffat medlemmar och informerat och samtalat om aktuella frågor. Samtalen har bland annat handlat om Välfärdsutredningen, Skolkommissionen och den nya dataskyddsförordningen.

Nya bestämmelser på skolans område sommaren 2017

30 juni 2017 Den 1 juli och den 1 augusti börjar några nya lagar och regler att gälla. Bland nyheterna finns till exempel stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet, obligatorisk lovskola

Sommarens öppettider på Friskolornas riksförbund

14 juni 2017 Friskolornas riksförbunds tillgänglighet kommer att vara något begränsad delar av sommaren. Vi hoppas på överseende med det. Här kan du läsa om hur du kommer i kontakt med oss.

Stöd i hyres- och skattefrågor för medlemmar i Friskolornas riksförbund

02 juni 2017 Friskolornas riksförbund har träffat ett samarbetsavtal med Lokalrevisioner AB. Samarbetet ger medlemmar i Friskolornas riksförbund möjlighet att ta hjälp i hyres- och skattefrågor.

Snart dags för ny peng

01 december 2016 Kring årsskiftet kan landets friskolor räkna med nya beslut om ersättning från kommunerna. Här ger förbundsjurist Gudrun Rendling tre goda råd inför de nya pengbesluten.