Successful Schools

Successful Schools Sverige erbjuder medlemmar i Friskolornas riksförbund – huvudmän och rektorer –  Modellen som är ett konkret material för systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning. Det man inte får med sig från Rektorsutbildningen.

Hör Mats Rosenkvist berätta om vad utbildningen kan göra för dig.


Ladda ned en sammanfattning av erbjudandet Systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningen innehåller olika typer av stöd för att:

  • lyfta sitt systematiska kvalitetsarbete och resultatstyrning.
  • nyckeltal och mål som visar förädlingsvärden/progression.
  • organisera sin verksamhet med ännu tydligare fokus på det som ska levereras: lärande, kunskapskrav och elevresultat.
  • tänka, ta efter och förbättra enligt forskningen kring framgångsrika skolor.
  • genomföra skolans uppdrag välgrundat, likvärdigt och rättssäkert – på ett sätt som Skolinspektionen förväntar sig.

Hela Successful Schools verksamhet utgår ifrån svensk och internationell forskning kring framgångsrika skolor. Deras kunder och uppdragsgivare är skolor, friskoleorganisationer och kommuner.

För både huvudmän och rektorer är det en utmaning att hitta tid för och att skapa en riktigt bra struktur för det systematiska kvalitetsarbetet och resultatstyrningen – en struktur och processer som kan bli både framgångsrika och godkänd av Skolinspektionen. Här kan Modellen och Successful Schools vara mycket konkret hjälp för Friskolornas Riksförbunds medlemmar.

Erbjudande till förbundets medlemmar – handboken och digitala mallar

  • 10 procent i rabatt på Successful Schools Handbok Modellen – inkl. digitala mallar för kvalitetsarbetet a´ 3.950 SEK/st.
    Med handboken följer digitala mallar med strukturer, processbeskrivningar, rutiner, resultattabeller och visualiseringar – som man kan använda för att klippa, klistra, ta efter, redigera och göra eget.för att lyfta och utbildningar kring Modellen är medlemsförmån för Friskolornas Riksförbunds medlemmar som får
  • 10 procent i rabatt på Modellen – enbart handboken a´ 395 SEK/st.

I erbjudandet till förbundets medlemmar ingår dessutom – utbildningar och handledning

  • 10 procent i rabatt på Successful Schools & Friskolornas Riksförbunds utbildningar i systematiskt kvalitetsarbete och resultatstyrning: 1-dag, 2-dagar, 2+2 dagar eller handledning. Dessa kommer att annonseras bland de utbildningar som Friskolornas Riksförbund bjuder in till.

För mer information kontakta:
Mats Rosenkvist på Successful Schools Sverige
Telefon: 010 516 40 90
E-post: info@successfulschools.se

Här kan du läsa mer om Successful Schools Sverige