GDPR – Dataskyddsförordningen  

27 september 2022

Alla myndigheter, företag och föreningar måste kunna hantera personuppgifter för att kunna utföra uppdrag, service och tjänster. Samtidigt finns behov

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när