01 november 2017

På regionträffarna har Friskolornas riksförbund träffat medlemmar och informerat och samtalat om aktuella frågor. Samtalen har bland annat handlat om Välfärdsutredningen, Skolkommissionen och den nya dataskyddsförordningen.

skuren_mariette4.jpgMariette Dennholt, förbundsjuristUnder hösten har Friskolornas riksförbund rest runt i landet på regionträffar och träffat medlemmar på fem olika orter. Medlemmar har ställt upp med lokaler och hjälpt till med förberedelser och fika.

Träffarna har varit på Raoul Wallenbergskolan i Skövde, Växjö Fria Fordonsgymnasium i Växjö, Falu Frigymnasium i Falun, Erlaskolan i Norrköping och Malmö Montessoriskola i Malmö.

Sammanlagt har över hundra personer deltagit på regionträffarna för att ta del av juridiska och politiska nyheter på skolområdet, ställa sina egna frågor och få råd och stöd.

Vd Ulla Hamilton har också passat på att göra ett par intervjuer. Bland annat har Ulla pratat med Maria Pettersson på Falu Frigymnasium om SIQs utmärkelse Bättre Skola, som de fick 2016.

Med och träffade medlemmarna var också Mariette Dennholt, förbundsjurist.

Hur har det varit att åka runt och träffa medlemmarna?

– Det är alltid väldigt positivt och givande att träffa medlemmar. Vi får också möjlighet att mer koncentrerat lyfta olika frågor som medlemmar hört av sig till oss om, och samtidigt fånga upp andra frågor som de brottas med men kanske inte alltid hör av sig om. Sedan är det ju också trevligt att få ett ansikte på de vi annars bara har kontakt med via mejl eller telefon.

Vad har ni gjort?

– Vi har bland annat informerat om viktiga aktuella utredningar, som Skolkommissionens och Välfärdsutredningens förslag. Men också om juridiska frågor som vi upplevt att det varit mycket frågor om under en längre period. Till exempel skolans samverkan med vårdnadshavare, klagomålshantering och den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla i maj nästa år. Vi har också lyssnat av hur medlemmarna tycker att mottagandet av nyanlända elever fungerar, där krävs det ju bland annat en bra dialog med kommunen.

Vilken har varit den vanligaste frågan?

– Många har förstås funderingar och frågor kring den nya dataskyddsförordningen då den innehåller nyheter men också ställer skarpare krav, vad behöver man tänka på och förändra för att vara säker på att göra rätt. Eftersom det har varit så mycket frågor kring det kommer vi att erbjuda en kurs med fokus på behandling av personuppgifter i förskola och skola i början av nästa år.

Regionträffarna är tillbaka nästa år igen. Håll utkik här på friskola.se och i nyhetsbrev så du inte missar dem!

Men ta en titt i vår kalender redan nu. Under hösten och vintern anordnar vi bland annat en huvudmannautbildning för styrelser i friskolor och en kurs i hur det går till att överklaga skolpengbeslut.

 

Personuppgiftsansvar, personuppgiftsbiträdesavtal eller gemensamt ansvar inom skolväsendet?

18 december 2018

Frågan om personuppgiftsbiträdesrelationer inom regelverket för GDPR väcker ofta osäkerhet. När är en organisation själv personuppgiftsansvarig för en behandling, när

Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

17 december 2018

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att

Nya bestämmelser på skolans område halvårsskiftet 2018

23 augusti 2018

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer, det är nu obligatoriskt med prao i grundskolan och om en elev har

Han är årets skolledare 2018

13 mars 2018

Hans Jakobsson, rektor på ABB Industrigymnasium i Västerås är årets skolledare. Tålamod, strategiskt tänkande och kollegor som verkligen vill göra