Nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning från 1 januari

Den 1 januari 2019 börjar ett nytt regelverk för ägar- och ledningsprövning i fristående verksamheter att gälla. Det innebär att fristående förskolor och skolor granskas på ett nytt sätt, både vid ansökan om tillstånd och i tillsynen. Ägare och ledning för verksamheterna ska granskas på så sätt att de uppfyller krav på kompetens och lämplighet för att få driva förskola och skola.